แถลงข่าวดัชนี ก.พ.62

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว ดัชนี ก.พ. 62

คำอธิบาย: 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีราคาประจำเดือน ก.พ. 62 ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมกิติยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.