ปฎิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าว

ปฏิทินแถลงข่าวดัชนีประจำปี 2562

ดัชนีราคาเดือน

กำหนดวันแถลงข่าว 

มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

มีนาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เมษายน 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

กรกฏาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

สิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

กันยายน 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563